Polityka Prywatności

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, przedstawiamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. GABi Gabriela Potarzycka- sklep fotelespa.pl - przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

 * ?Administratorem Twoich danych osobowych jest GABI Gabriela Potarzycka z siedzibą w Kępnie (63-600), ul.MONIUSZKI 22. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@fotelespa.pl lub zadzwoń pod numer

tel 698 016 919.

 * ?Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych.

 * ?Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora: firmy kurierskie, hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa.

* . Dane osobowe (takie jak Imię, Nazwisko, adres e-mail) podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, produktów, innych materiałów związanych ze sklepem fotelespa.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

* .Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach sklepu lub w e-mailach.

* ?Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

* ?Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Sklep fotelespa.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny.

Czytając, przeglądając czy używając sklep internetowy fotelespa.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Jako właściciel sklepu fotelespa.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep fotelespa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

W czasie korzystania ze sklepu fotelespa.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.